Ongediertebestrijding

Koudijs rooktablet

Verkoopprijs: € 12,95
Korting
Beschrijving

Voor het behandelen van schimmelinfecties bij pluimvee, sier- en volièrevogels.
De verpakking is voldoende voor 75 tot 100 kubieke meter dierverblijf.
Inhoud: 170 gram diergeneesmiddel voor duiven, sier- en volièrevogels.
Actieve ingrediënt: Foromyceen 31%.
Inactieve ingrediënten 69%.

Dosering:
42,5 gram om 25 kubieke meter dierverblijf te vullen met damp voor het behandelen van de hierin aanwezige dieren, 1 blokje is ongeveer 42,5 gram.
170 gram is om 100 kubieke meter dierverblijf te vullen met damp voor het behandelen van de hierin aanwezige dieren.
N.B. Niet geschikt voor het behandelen van jong broedsel en/of verzwakte vogels!

Waarschuwing:
- Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
- Irriterend voor de ademhalingswegen, de ogen en de huid.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij dieren bedoeld voor menselijke consumptie.

Veiligheidsaanbevelingen bij gebruik:
Wanneer het tablet tot roken wordt gebracht, komt er formyceen damp vrij, dat de dierenverblijven vult, neem hiervoor de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
- Draag geschikte gelaatsbescherming en handschoenen.
- Draag bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat.
- Vermijdt contact met eet- en drinkwaren voor mens en dier.
- Indien u zich onwel voelt, waarschuw onmiddellijk een arts en laat hem de verpakking en bijsluiter zien, hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.
- Inhoud niet hergebruiken.

Voorbereiding:
- Reinig om herbesmetting te voorkomen grondig het dierverblijf met water, borstel en zeep.
- Laat de ruimte opdrogen.
- Sluit het dierverblijf met de hierin aanwezige dieren zodanig af, dat de damp niet direct naar buiten kan ontsnappen.
- De temperatuur van het dierverblijf dient minimaal 15 graden te zijn.

Gebruik:
- Plaats de benodigde hoeveelheid tablet op een aardewerk schotel.
- Steek de hoeveelheid tablet aan met een lucifer, zorg dat de totale hoeveelheid tablet goed brand.
- Doof vervolgens de vlam met behulp van een schoon blik, waarna de rokende tablet de werkzame stof afgeeft.
- Verlaat hierna direct het dierverblijf en laat de werkzame stof 4 tot 6 uur inwerken.
- Zorg na deze behandeling voor een goede ventilatie van de ruimte.

Aansprakelijkheid:
Daar de fabrikant en degene verantwoordelijk voor het in de handel brengen geen controle op het gebruik van dit produkt kunnen uitoefenen, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid en schade direct of indirect uit de toepassing voortspruitende.

Droog en buiten bereik van direct zonlicht bewaren.

Beoordelingen

Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.

Openingstijden

Komt u liever uw bestelling ophalen, in plaats van dat we hem opsturen, dan zijn we aanwezig op:
Maandag van 8.30 tot 14.00 uur.
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en 18.00 tot 20.00 uur.
Donderdag van 15.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u uiteraard op afspraak uw bestelling afhalen.
Op zondag en officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 op 06-27053446 of 0297-364645.
We kunnen helaas niet altijd de telefoon opnemen, spreek een bericht in en we bellen zo snel mogelijk terug. Appen of mailen mag natuurlijk ook.

Adresgegevens:
Aalsmeerderweg 283 unit 20, 1432 CN Aalsmeer (achterkant van het gebouw)
Bereikbaar met buslijn: 171, halte Julianalaan
Mail: