Skip to main content

Uw privacy

Privacy verklaring - Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Baroen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Baroen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Baroen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Totdat abonnee verzoekt de opgeslagen gegevens te verwijderen
Verstrekking aan derden
Pagina